Όροι Επικοινωνίας GDPR

To Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας πέρα από τους όρους διασφάλισης ακεραιότητας και αξιοπιστίας που εφαρμόζει από το 1994 ενσωματώνει και τους κανόνες του GDPR*.

Ζητούμε συγνώμη για το τεχνικό και απρόσωπο λόγο που ακολουθεί, αλλά είμαστε νομικά υπογρεωμένοι να καταγράψουμε συγκεκριμένο κείμενο.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχει μέχρι στιγμής έχει λάβει το κέντρο μας, τα διατηρεί όταν τα έχει λάβει με σωστό τρόπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν διατηρεί τα δεδομένα αυτά ή σας ενημερώνει για την ανάγκη να εγγρίνετε να έχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κάθε σπουδαστής ή ενδιαφερόμενος σπουδαστής να ζητήσει να δει τα δεδομένα που διατηρεί το κέντρο για αυτόν, και να τα διαγράψει.

Επισημαίνουμε ότι η διαγραφή είναι οριστική και έχει επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στα παρακάτω:

  • Ελλιπή ενημέρωση για θέματα ρεφλεξολογίας – καμία ενημέρωση από το Κέντρο μας
  • Αφαίρεση κάθε έκπτωσης που δικαιούτε ο σπουδαστής ή απόφοιτος
  • Αφαίρεση του δικαιώματος απόκτησης πτυχίου για σπουδαστές ή απόκτησης αντιγράφου πτυχίου από απόφοιτους
  • Αφαίρεση δικαιώματος συμμετοχής σε δράσεις που απορρέει από ιδιότητα που καταγράφετε με οποιονδήποτε τρόπο στα στοιχεία που διαγράφονται
  • Αφαίρεση πιστοποίησης ποιότητας πτυχίων σας από τους συλλόγους καθώς υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε την επιτυχή αποφοίτηση.
  • Αφαίρεση οριστική και αμετάκλητη όλων δικαιωμάτων που απορρέουν από επιτυχή ή μη επιτυχή φοίτηση στο κέντρο μας

Σε περίπτωση ύπαρξης οικονομικού υπόλοιπου την στιγμή αίτησης διαγραφής ο νόμος υπερτερεί του δικαιώματος διαγραφής.

 

*Το κείμενο αυτό είναι υπό διαμόρφωση σε συνεργασία με την νομική υποστήριξη του κέντρου μας και με την υποστήριξη των σωματείων που ανοίκουμε.