Τι είναι η ρεφλεξολογία;

Η Ρεφλεξολογία είναι μια φυσική, ολιστική, ακίνδυνη μέθοδος, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη αντανακλαστικών σημείων στα πέλματα και τις παλάμες.

Σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται συμπληρωματική αγωγή.

Η Ρεφλεξολογία είναι συμπληρωματική αγωγή γιατί μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με οποιαδήποτε ιατρική αγωγή (συμβατική ή εναλλακτική), λειτουργώντας υποστηρικτικά σε αυτήν.
Σύμφωνα με τους ορισμούς   που ισχύουν επισήμως και σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου της   Ευρώπης το 1999, ύστερα από αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μη συμβατικά   θεραπευτικά συστήματα διαφοροποιούνται σε εναλλακτικά και συμπληρωματικά.
“Ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα ορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μίας άλλης αυτόνομης θεραπείας, συμβατικής ή εναλλακτικής, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ τούτου δύναται να ασκούνται από μη ιατρούς. Η ευθύνη της αναγνώρισης ιατρικών σημείων και συμπτωμάτων του ασθενούς περιορίζεται σε αυτά που είναι ήδη διαγνωσμένα και καταγεγραμμένα από ειδικό ιατρό, εναλλακτικό ή συμβατικό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα προηγμένα ιατρικά εθνικά συστήματα προβλέπουν την γραπτή αναφορά του Γενικού ή Ειδικού ιατρού για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, προς τον συμπληρωματικό θεραπευτή που θα τον αναλάβει, ενώ απαιτείται και ενημέρωση από τον τελευταίο προς τον πρώτο για την πρόοδο της θεραπείας. Σε αυτά ανήκουν θεραπευτικά συστήματα όπως η Ρεφλεξολογία, η Αρωματοθεραπεία, το θεραπευτικό μασάζ, κ.α.”

Που και πως εφαρμόζεται;

Η ρεφλεξολογία βασικά εφαρμόζεται στα πέλματα και τις παλάμες με ειδικές πιέσεις και χειρισμούς.

Πως μπορεί να βοηθήσει;

Είναι γνωστό ότι η διαρκής έκθεση σε άγχος και νευρική ένταση οδηγεί τον οργανισμό σε ανισορροπία και κάποια νόσο. Η Ρεφλεξολογία προκαλεί βαθιά χαλάρωση δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον οργανισμό να αποκαταστήσει την ισορροπία του.

Από ποιους
εφαρμόζεται;

Από κατάλληλα εκπαιδευμένους Ρεφλεξολόγους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σπουδών, με εκπαίδευση τουλάχιστον 500 ωρών. Η εκπαίδευση του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας ξεπερνά τις 750 ώρες.

Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της συνεδρίας;

Η αίσθηση διαφέρει ανάλογα με τον άνθρωπο, την ευαισθησία και την ένταση των προβλημάτων του. Κοινή αποδοχή όμως είναι ότι μετά από μια συνεδρία Ρεφλεξολογίας νιώθουμε ηρεμία, βαθιά χαλάρωση και αίσθημα ευφορίας.

Το Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας ως μέλος της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας ρεφλεξολόγων υιοθετεί και τον ορισμό του Reflexology in Europe Nexus:

“Reflexology is an art and science that deals with the principle that there are reflex areas in the feet and hands (and other parts of the body) which correspond to all of the glands, organs and parts of the body. Reflexology is a unique method of using pressure applied mainly by the thumb and fingers on these reflex areas in order to support nature in maintaining homeostasis, as far as may be achieved for each individual. It does this by stimulating the reflex areas which may help to relieve stress and tension, improve the blood supply to all parts of the body and promote the correct functioning of nerve impulses. Note that in Reflexology the word ‘stimulate’ refers to an action that may produce a response, this response could be sedation, stimulation or no response at all.”

Τι είναι η ρεφλεξολογία; αναγνωρισμένη σχολή

Για περισσότερες πληροφορίες για την δική σας συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας καλέστε μας στο 210 9852 813.

Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας
Αμφιτρίτης 28, Παλαιό Φάληρο