Πρόγραμμα Σπουδών – Ημερόμηνίες

Το πρόγραμμα σπουδών των πρωτοετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας και τους σπουδαστές του ερασιτεχνικού προγράμματος.  Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο άλλες πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.

(Παρακάτω θα δείτε το πρόγραμμα των τελειοφοίτων / δευτεροετών σπουδαστών μας.)

Σεμινάριο για τον Ρεφλεξολόγο που θέλει να παράγει έρευνα!
Το πρόγραμμα των δευτεροετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά τους δευτεροετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας. Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.

(Παραπάνω θα δείτε το πρόγραμμα των πρωτοετών σπουδαστών μας.)

Οι εκδηλώσεις διαλέξεις και σεμινάρια στο Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Με μπλε χρώμα θα δείτε διαλέξεις και σεμινάρια για την ρεφλεξολογία. Οι διαλέξεις είναι συνήθως με ελεύθερη είσοδο. Καλέστε μας στο 210 9852813 για λεπτομέρειες και για να κλείσετε θέση. Με γαλάζιο χρώμα θα δείτε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στο κέντρο μας και μπορεί να σας αφορούν.