Πρώτο Τρίμηνο “Ερασιτεχνικό”

Διδάσκεστε τις βασικές αρχές Ρεφλεξολογίας και Σωματογνωσίας και είστε σε θέση να εφαρμόσετε τη Ρεφλεξολογία ερασιτεχνικά στους οικείους του. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσετε τον τρόπο εκπαίδευσης, τη φιλοσοφία και τις αρχές του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας. Με όλες αυτές τις πληροφορίες, θα αποφασίσετε αν πράγματι επιθυμείτε να ασχοληθείτε με τη Ρεφλεξολογία σε συνεργασία με το Κέντρο, δηλαδή στη συνέχεια των σπουδών σας σε επαγγελματικό επίπεδο.[Περισσότερα]

Διετής Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και την πρακτική της Ρεφλεξολογίας και τη διδασκαλία των ιατρικών μαθημάτων (σωματογνωσία). Παράλληλα αναπτύσσουμε τις δεξιότητες της αυτοπαρατήρησης και της επικοινωνίας, ώστε να προσεγγίσουμε σφαιρικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχέση Ρεφλεξολόγου και Δέκτη. Επίσης διδάσκονται και εφαρμόζονται τεχνικές αυτοβελτίωσης, που είναι απαραίτητες στον κάθε Ρεφλεξολόγο. [Περισσότερα]

“Μεταπτυχιακή” Εκπαίδευση Ρεφλεξολόγων

Για να υποστηρίξουμε τους Αποφοίτους στα αρχικά τους βήματα, οργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ομάδες εποπτείας και υποστήριξης, και αυτό αποτελεί μέρος της διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία για μας ποτέ δεν σταματά. Του απόφοιτους μας του υποστηρίζουμε με σεμινάρια “εποπτείας”, με σεμινάρια ειδίκευσης αλλά και με δυνατότητες εξεύρεσης πελατών, διαφήμιση και κοινές δράσεις.  [Περισσότερα]

Εκπαίδευση Ρεφλεξολογίας

 

Στο Κέντρο Ρεφλεξολογίας και Έρευνας διδάσκεται αποκλειστικά η Ρεφλεξολογία σε ένα τμήμα είκοσι το πολύ ατόμων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε και εξασφαλίζουμε την προσωπική επικοινωνία, παρακολούθηση και υποστήριξη κάθε σπουδαστή από την Ευφροσύνη Μάρδα-Στραβελάκη και τους συνεργάτες της.

Η εκπαίδευση ρεφλεξολογίας γίνεται με τη βοήθεια πολυμέσων (Powerpoint, video, computer multimedia και διαδραστικού πίνακα) και το κάθε μάθημα συνοδεύεται από πλήρεις σημειώσεις. Η εκπαίδευση δύο χρόνια και η συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 750 ώρες, εκ των οποίων οι 200 ώρες είναι πρακτική εξάσκηση.

Το πρώτο τρίμηνο είναι αυτοτελές και ο σπουδαστής διδάσκεται τις βασικές αρχές της Ρεφλεξολογίας και της Σωματογνωσίας [περισσότερα για το πρώτο τρίμηνο]. Έτσι είναι σε θέση να εφαρμόσει τη Ρεφλεξολογία ερασιτεχνικά στους οικείους του. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει τον τρόπο εκπαίδευσης, τη φιλοσοφία και τις αρχές του Κέντρου. Ρεφλεξολογίας και Έρευνας.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ο σπουδαστής έχει πλέον πλήρη εικόνα και όλες τις πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν να διαπιστώσει αν πράγματι επιθυμεί να ασχοληθεί με τη Ρεφλεξολογία και να αποφασίσει, σε συνεργασία με το Κέντρο, τη συνέχεια των σπουδών του σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο τέλος κάθε τριμήνου και με ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της προόδου, για να εξασφαλίζεται η σωστή πρόσληψη της γνώσης και η συνέχιση χωρίς κενά. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευση ρεφλεξολογίας , ο σπουδαστής που έχει παραδώσει όλες τις εργασίες του και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αποκτά το ανάλογο Πιστοποιητικό του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας το οποίο αναγνωρίζεται από τους Συλλόγους Ρεφλεξολογίας.

Το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων είναι ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος σύλλογος ρεφλεξολόγων της Ελλάδος. Από ίδρυσης αρχών εκπαίδευσης το Κέντρο Ρελφεξολογίας και Έρευνας είναι ανελλιπώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα και την οργάνωση της εκπαίδευσής του. Το Κέντρο μας είναι ιδρυτικό μέλος του Σ.Ε.Ρ.
Το Reflexology in Europe Network είναι η ομοσπονδία συλλόγων και σχολών ρεφλεξολογίας στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση στο Κέντρο μας αναγνωρίζεται από το RiEN και θεωρείτε από τις πληρέστερες στην Ευρώπη. Η καθηγήτρια του Κέντρου μας Ευφροσύνη Μάρδα Στραβελάκη συμμετείχε ιδρυτικά στο RiEN.
Το International Counsil of Reflexologists  είναι o αρχαιότερος και μεγαλύτερος σύλλογος ρεφλεξολόγων διεθνώς. Η καθηγήτρια του Κέντρου μας Ευφροσύνη Μάρδα Στραβελάκη είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του 1ου, 2ου και 3ου διοικητικού συμβουλίου του ICR.