Ενίσχυση ΕΣΠΑ ΕΕ

Η παραπάνω ενίσχυση από το ΈΣΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν οικονομικού χαρακτήρα και σημαντική για την κάλυψη αναγκών για την περίοδο που είμασταν κλειστά.