Διαλέξεις | Σεμινάρια

Με μπλε χρώμα θα δείτε διαλέξεις και σεμινάρια για την ρεφλεξολογία. Οι διαλέξεις είναι συνήθως με ελεύθερη είσοδο. Καλέστε μας στο 210 9852813 για λεπτομέρειες και για να κλείσετε θέση. Με γαλάζιο χρώμα θα δείτε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στο κέντρο μας και μπορεί να σας αφορούν.

Σεμινάριο για τον Ρεφλεξολόγο που θέλει να παράγει έρευνα!

Ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών των εν ενεργεία σπουδαστών

του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Παρακολουθήστε τυχών αλλαγές στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής μας.

Το πρόγραμμα των πρωτοετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας και τους σπουδαστές του ερασιτεχνικού προγράμματος.  Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο άλλες πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.

(Παρακάτω θα δείτε το πρόγραμμα των τελειοφοίτων / δευτεροετών σπουδαστών μας.)

Το πρόγραμμα των δευτεροετών του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά τους δευτεροετείς σπουδαστές του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης ρεφλεξολόγων της σχολής μας. Με πράσινο χρώμα βλέπετε τα μαθήματα του προγράμματος με μπλε άλλες ρεφλεξολογικές εκδηλώσεις και με γαλάζιο πιθανώς ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται στην σχολή.

Επιπλέον ανακοινώσεις ή αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της σχολής.

(Παραπάνω θα δείτε το πρόγραμμα των πρωτοετών σπουδαστών μας.)